Nieuwe voorzitter Juventa’12!

Een aantal maanden hebben we het zonder voorzitter moeten stellen. We zijn dan ook erg blij te melden dat we een geschikte kandidaat voor deze belangrijke functie van onze vereniging hebben gevonden! Het is iemand van binnen de vereniging die al jaren erg actief is als voorzitter van de beheerscommissie, Ulrieke de Jong.FullSizeRender
Het woord is hierin uiteraard aan de leden die we om toestemming vragen in een bijzondere algemene ledenvergadering. Op 12 juni a.s. om 20.00 uur houden we deze bijzondere ALV in ons clubgebouw, waarop door middel van stemmen de leden beslissen of Ulrieke  benoemd wordt als onze nieuwe voorzitter.
Het bestuur is van mening in Ulrieke een voorzitter te hebben gevonden die erg goed past bij onze vereniging en van grote toegevoegde waarde zal zijn. Tevens zal in de bijzondere ALV gestemd gaan worden of kandidaat bestuurslid Theo Tijhuis toestemming krijgt van de leden toe te treden tot het bestuur. Noteer alvast 12 juni in uw agenda zodat we Ulrieke en Theo onze steun kunnen geven!

Bestuur Juventa’12

640 Total Views 2 Views Today