Stand van zaken bestuur

Sinds de jaarvergadering heeft onze club geen voorzitter meer. Tot op heden is het bestuur er nog niet in geslaagd deze functie ingevuld te krijgen. Bij voorkeur zou het iemand van binnen onze vereniging moeten zijn. Kandidaten kunnen zich melden bij de secretaris, secretaris@juventa12.nl.

Om het bestuur te versterken is een nieuw aspirant-bestuurslid toegetreden tot het bestuur, Theo Tijhuis. Uiteraard zal de jaarvergadering door middel van stemming de formele goedkeuring hieraan moeten geven. Theo zal namens het bestuur contactpersoon zijn van de sponsorcommissie. De overige leden hebben de volgende taken binnen het bestuur: René André penningmeester contactpersoon financiële commissie,  Zwiero Knol contactpersoon beheers- en kledingcommissie, Patrick Rikmanspoel contactpersoon technische commissie, Alfons Nijboer secretaris en contactpersoon gebouwen. De taken van de voorzitter worden verdeeld waargenomen door de bestuursleden.

520 Total Views 1 Views Today