Vrijwilligers

Onze vereniging wil meer leden en ouders stimuleren actief deel te nemen binnen de club als vrijwilliger. Her en der komen we nog handen tekort. Om een beeld te krijgen wat wij als vereniging belangrijk vinden hebben we een enquête gehouden onder een dwarsdoorsnede van de club. Hiervoor hebben we leden, ouders/verzorgers, zowel mannelijk als vrouwelijk, tussen de 6 en 76 jaar benaderd.

De vragen waren onder andere wat belangrijke kernwaarden voor hen zijn, waar men trots op is en wat er verbeterd kan worden. Hieruit is een aantal kernwaarden en aanbevelingen naar voren gekomen. De komende tijd gaan we met alle commissies in gesprek over deze uitkomsten. Vervolgens stellen we onze toekomstvisie en onze kernwaarden vast. Wie willen we zijn als club, wat gaat goed, wat kan beter en waar hebben we vrijwilligers nodig?

We houden je op de hoogte.

Vrijwilligerscommissie io

360 Total Views 1 Views Today