ALV 1 november 2021

Maandagavond 1 november vond de Algemene Ledenvergadering van Juventa’12 plaats. In een volle kantine hoorden de aanwezige leden voorzitter Bas Schasfoort en de rest van het bestuur verslag doen van het afgelopen jaar. Een bijzonder jaar, want door Corona kon er weinig gevoetbald worden en moest de kantine grotendeels dicht blijven.

Desondanks waren er voldoende ontwikkelingen om over van gedachten te wisselen. Trots is de club op het feit dat het aantal leden nog steeds stijgende is. Penningmeester Michel Spoolder vertelde dat, ondanks verminderde kantineomzet, maar dankzij een aantal subsidies, de financiële boekhouding van Juventa’12 gezond is.

Dankzij de inzet van de vele vrijwilligers is het mogelijk om de club draaiende te houden. Het bestuur is alle vrijwilligers daar zeer erkentelijk voor.

Bijzonder moment op de avond was het benoemen van vrijwilliger Gerrit Kamp tot erelid van Juventa’12. Gerrit is al jarenlang als vrijwilliger betrokken bij de club. Door afnemende gezondheid kan hij geen actieve bijdrage meer leveren, maar zijn betrokkenheid is nog steeds groot. Het leverde hem een staande ovatie en een mooie oorkonde op.

Erik Bots en Nicolien Wanschers werden als 25-jarig jubilarissen in het zonnetje gezet en dat gold ook voor Léon Pelgrim die al 40 jaar lid is.

In het bestuur van Juventa’12 vindt een aantal wisselingen plaats. Sandy Stamsnijder en Michel Spoolder nemen afscheid en Marion Verweg, Angelique Boddeman en Liesbeth Kleisen treden toe tot het bestuur. Uiteraard werden Sandy en Michel hartelijk bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren.

Met de wens dat het komende jaar een mooi voetbaljaar zonder onderbrekingen mag worden, werd de Algemene Ledenvergadering afgesloten.

Dit vind je misschien ook leuk...