Algemene Ledenvergadering, 9 november 2020

Geachte leden en/of ouders/verzorgers van jeugdleden,

Namens het bestuur nodig ik jullie graag uit voor de Algemene Leden Vergadering van Juventa’12.

Let op: De Algemene Leden Vergadering zal dit jaar digitaal worden georganiseerd. Indien je wenst deel te nemen dan is er actie gevraagd!

Het bestuur probeert, zoveel als mogelijk is, de continuïteit van onze vereniging te borgen. Je begrijpt dat wij in deze tijden van de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande gezondheidsrisico’s voor onze leden, de algemene ledenvergadering die we normaal gesproken in oktober in onze kantine houden geen doorgang willen laten vinden. Het bestuur is voornemens om deze vergadering elektronisch te organiseren op 9 november om 20.00 uur middels Microsoft Teams.

Toegang tot deze vergadering hebben alle leden vanaf 18  jaar en ouder en/of ouders /verzorgers van jeugdleden. Graag willen wij vooraf weten wie wil deelnemen aan de ALV zodat wij eventueel de betreffende documenten en instructies voor het digitaal volgen van de ALV vooraf, per mail, kunnen delen. Zonder opgave, is het helaas niet mogelijk om de ALV bij te wonen.

Wij verzoeken je deelname uiterlijk 28 oktober 2020, schriftelijk of per e-mail (secretaris@juventa12.nl), kenbaar te maken. Wij ontvangen hiervoor graag naast het verzoek de volledige NAW gegevens + Geboortedatum + E-mailadres.

De vergaderstukken (financiële gedeelte en notulen van de vorige ALV) liggen op zaterdag 31 oktober van 10:00 tot 12:00 uur ter inzage in de kantine. Hiervoor zullen wij ook de nodige maatregelen treffen om dit corona-proof te laten verlopen. De penningmeester en één of meerdere leden van de financiële commissie/ bestuur zijn dan aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.

Wij verzoeken je aanwezigheid voor inzage ook uiterlijk 28 oktober, schriftelijk of per e-mail (penningmeester@juventa12.nl), kenbaar te maken. Bij een te groot aantal aanmeldingen, ontvang je per mail vooraf een tijdslot waarop je welkom bent.

Wij proberen de digitale ALV zo goed mogelijk voor iedereen te faciliteren. De instructies om de ALV online te volgen, worden vooraf verstuurd per mail. Het instellen van de computer om de ALV te volgen, vragen wij jullie vooraf zelf (op tijd) te doen. Ben je wat minder handig met computers dan vragen wij jullie om zelf vooraf hulp in te schakelen van een familielid of vriend.

AGENDA

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Vaststellen notulen ALV 2019
 4. Terugblik seizoen 2019/2020
 5. Financieel jaarverslag en vaststelling begroting 2020/2021
 6. Verslag kascommissie
 7. Goedkeuring jaarverslag en rekening, verantwoording incl. decharge van het bestuur
 8. Aftreden bestuursleden en verkiezing nieuwe bestuursleden (*)
 9. Update Technische Commissie
 10. De commissies: een ronde langs de velden
 11. Rondvraag
 12. Huldiging jubilarissen
 13. Slotwoord en sluiting

(*) Aftreden bestuursleden en verkiezing nieuwe bestuursleden:

 • Ulrieke de Jong aftredend en niet herkiesbaar
 • Theo Tijhuis aftredend en niet herkiesbaar
 • Bas Schasfoort verkiesbaar als voorzitter
 • Francois Kroes verkiesbaar als algemeen bestuurslid

 

Met vriendelijke groet,

Martin Peterink

Secretaris Juventa’12

Dit vind je misschien ook leuk...