ALV jaarvergadering 29 oktober, aftredende en nieuwe bestuursleden

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op maandag 29 oktober a.s.

Leden ouder dan 18 jaar en ouders of verzorgers van leden jonger dan 18 jaar zijn hiervoor uitgenodigd.

Bestuurslid Zwiero Knol en penningmeester René André  treden af en zijn niet meer herkiesbaar.

Michel Spoolder, al jaren lid van de financiële commissie,  wordt door het bestuur voorgedragen als nieuwe penningmeester.

Daarnaast wordt Sandy Stamsnijder voorgedragen om als bestuurslid tot het bestuur toe te treden.

Tijdens de ALV wordt over beide voordragingen gestemd. Door onderstaande link is de uitnodiging en de agenda te downloaden.

Uitnodiging en Agenda ALV 29-10-2018.docx

Bestuur Juventa’12

Dit vind je misschien ook leuk...