Betreft: Toestemmingsverklaring

Het kan jou als lid of ouder niet ontgaan zijn, per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming kortweg AVG. Je hebt er wellicht via werk, school of social media al van vernomen en ook wij als vereniging moeten ons voorbereiden op en zorgdragen voor handhaving van deze nieuwe privacywet.

Alle nieuwe leden geven bij aanmelding automatisch akkoord op onze huisregels en Privacy Policy, welke op onze website Juventa12.nl zijn gepubliceerd. Hierin staan de gangbare gedragsregels en de geldende voorwaarden omtrent het gebruik van jouw en andermans persoonsgegevens. Juventa ’12 geeft hierin aan dat zij er alles aan zal doen om jouw persoonsgegevens te beschermen.

Juventa ’12 beschikt over jouw persoonsgegevens zoals deze bij je aanmelding als lid zijn doorgegeven, of zoals jij, al dan niet direct, hebt doorgegeven aan de ledenadministratie. Juventa ’12 verwerkt deze gegevens in het door de KNVB aangedragen programma Sportlink Club van Sportlink Services, dat eveneens gebonden is aan geheimhouding conform de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Deze gegevens zijn uitsluitend te raadplegen door de KNVB (t.b.v. tuchtzaken, wedstrijdformulier, speelgerechtigdheid) en door het bestuur van Juventa ’12 aangedragen medewerkers en vrijwilligers indien zij een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend.

Om goed te kunnen functioneren zijn wij als vereniging gebaat bij het interne gebruik van jouw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden gebruikt voor contactlijsten van de diverse commissies, contactlijsten voor leiders en trainers van het desbetreffende elftal, het incasseren van contributie en boetes en voor verzending van belangrijke verenigingsinformatie. Persoonsgegevens zullen zonder toestemming nooit aan derden beschikbaar worden gesteld.

Omdat jij als huidig lid geen schriftelijk akkoord geeft op onze privacy policy door ondertekening van het nieuwe aanmeldingsformulier, laten wij door middel van deze brief weten dat voor alle leden, aangemeld voor 25 mei 2018 geldt dat zij automatisch akkoord gaan met de door Juventa’12 opgestelde Privacy Policy en huisregels. Zie hiervoor onze website www.juventa12.nl.

Conform onze Privacy Policy heb jij altijd het recht om te verzoeken jouw gegevens te wijzigen dan wel te verwijderen. Ben jij niet akkoord dat Juventa ’12 beschikt over jouw gegevens of de verwerking daarvan, mail dan je vraag en/of verzoek naar privacy@juventa12.nl.

 

Bedankt voor je medewerking,

Bestuur Juventa’12

Download de officiele brief: Toestemmingsverklaring AVG Juventa’12

Dit vind je misschien ook leuk...