Coronavirus

Het bestuur van Juventa’12 heeft samen met de beheercommissie en de werkgroep corona het corona protocol van Juventa ’12 opgesteld. Dit protocol is opgesteld om het opstarten van alle voetbalactiviteiten en de heropening van de kantine (en in een later stadium de kleedkamers) in goede en vooral veilige banen te leiden. Hierbij is rekening gehouden met de richtlijnen vanuit de veiligheidsregio en de KNVB.

Wij verwijzen graag naar de bijlage voor dit protocol waarin ook de looproute op ons sportcomplex is opgenomen.

De ontwikkelingen met betrekking tot corona wijzigen continue. Dit betekent dus ook dat bepaalde punten die nu afgesproken worden gewijzigd kunnen worden en dat er extra maatregelen genomen moeten worden of juist minder omdat het heel soepel loopt. Wij rekenen hierbij op ieders begrip en medewerking.

Vanwege het Coronavirus heeft Juventa ’12 helaas moeten besluiten om geen kleedkamers meer beschikbaar te stellen voor de jeugd t/m JO-12 en MO-12. Dit betekent dat alle genoemde jeugdteams thuis moeten omkleden en thuis moeten douchen. De maatregel geldt voor het thuisspelende team alsmede voor de desbetreffende tegenstander.

De werkgroep corona zal deze ontwikkelingen blijven volgen en waar nodig zorgen voor de benodigde aanpassingen en onze leden daarover informeren.

Belangrijk blijft de zelfverantwoordelijkheid van alle leden en aanwezigen op ons sportcomplex.

Voor vragen: corona@juventa12.nl

Coronaprotocol Juventa ’12 29 september 2020

Bekijk hier de veld- en kleedkamerindelingen!