Extra speelveld Juventa’12

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in november 2021 is al aangekondigd dat wij als vereniging de mogelijkheden onderzoeken voor een extra speelveld.

De laatste jaren ziet Juventa ’12 een stijging in het aantal leden. De verwachting is dat deze stijging doorzet. Met name op de zaterdagen is de huidige veldbezetting (veld 1, 2 en 3) al maximaal. Gezien de stijging van het aantal leden en de verwachte verdere groei, zal het in de (nabije) toekomst niet meer mogelijk zijn om alle wedstrijden goed in te delen. Daar komt bij dat het veld dat momenteel nog voor de jongste jeugd wordt gebruikt, hoogstwaarschijnlijk naar TC Beukersweide gaat in verband met hun uitbreiding. Juventa ’12 wil om deze redenen graag beschikken over een extra speelveld. Deze mogelijkheid kan gecreëerd worden door van het weiland ten noorden van het sportcomplex, welke al een sportbestemming heeft, een extra sportveld (natuurgras) te maken.

Juventa’12 heeft diverse gesprekken gevoerd met de Gemeente, SSW en SAWE om deze wens en onze plannen kenbaar te maken. Deze partijen lijken positief te staan tegenover het extra speelveld.

We willen onze leden de gelegenheid geven om kennis te nemen van het plan en de onderbouwing.

Eventuele vragen en/of opmerkingen kunnen uiterlijk 11 februari gedeeld worden met het bestuur. Na deze datum zal het plan formeel ingediend worden bij SSW, De Gemeente en SAWE.

Het memo is op te vragen via secretaris@juventa12.nl. Ook vragen en/of opmerkingen kunnen naar dit mailadres.

Het Bestuur

Dit vind je misschien ook leuk...