Pleegouder worden?

Pleegouder kun je voor langere tijd of één of meer weekenden per maand worden. Als koppel of single. Als je jong of oud bent. Hetero of homo. Wat telt, is dat je een veilige plek biedt en zorgzame aandacht geeft aan een kind wiens eigen ouders dat door omstandigheden (tijdelijk) niet kunnen. Uiteraard met de ondersteuning en betrokkenheid van Jarabee, Jeugdbescherming Overijssel en de ouders van het pleegkind. De belangrijkste voorwaarde is dat je als pleegouder(s) een stabiele leefsituatie kunt bieden.

Jarabee is op zoek naar pleegouders. Daarom ondersteunt Juventa’12 de actie #doneerjesporthek Kijk voor meer informatie op : www.jarabee.nl
Pleegouder gezocht
Pleegouder gezocht

Dit vind je misschien ook leuk...