RegioCup start voor jeugd t/m O17!

Goed nieuws voor jeugdspelers t/m O17, want a.s. zaterdag start voor deze teams de veel besproken RegioCup. Een kleine competitie, opgezet door de KNVB, met teams uit de directe omgeving.

Speeldagen: Zaterdag 5, 12, 19 en 26 juni 2021

Voor O19 en de senioren is de RegioCup afgelast. Deze teams kunnen op eigen initiatief wel een oefenwedstrijd spelen. Vanaf 5 juni is dit toegestaan tegen een tegenstander van dezelfde vereniging. Een aanvraag hiervoor kan ingediend worden via Mijn.Juventa12.nl.

Handige informatie:
Het programma wordt 31-05-2021 gedeeld door de KNVB en is uiterlijk 01-06-2021 zichtbaar op de diverse kanalen. Let op dat tijdstippen de komende dagen nog kunnen wijzigen!!

Het thuisprogramma inclusief veld- en kleedkamer indeling, alsmede de toekenning van de scheidsrechters, wordt gepubliceerd op onze website en via Mijn.Juventa12.nl. Dit zal zo spoedig mogelijk online geplaatst worden en in ieder geval een dag voor aanvang van de speeldag te raadplegen zijn.

Voor de wedstrijden van de RegioCup is het mDWF (mobiel Digitaal WedstrijdFormulier) van toepassing. Uitsluitend de spelers die het seizoen 2020-2021 als spelend lid staan geregistreerd kunnen deelnemen.

Wedstrijden worden conform de algemeen bekende regels gespeeld. Toevoeging is de strafschoppen bij een gelijkspel. Gelijke stand? Dan wordt een winnaar bepaalt op basis van strafschoppen (geen verlenging). De strafschoppen worden genomen volgens het handboek ‘spelregels veldvoetbal’ en is hieronder tevens weergegeven.

Er morgen geen toeschouwers aanwezig zijn bij de wedstrijden! Voor uitwedstrijden geldt dat de chauffeurs wel mogen blijven kijken. Let op dat het per vereniging kan verschillen hoeveel volwassenen aanwezig mogen zijn. Raadpleeg hiervoor altijd de website van de thuisvereniging.

Het is weer toegestaan om gebruik te maken van de kleedkamers, met inachtneming van de algemene regels zoals de 1,5 meter afstand. Het kan zijn dat niet alle verenigingen hun kleedkamers openen, kijk hiervoor altijd op de website van de thuisvereniging.

Sportkantines mogen weer open, echter zal dit per vereniging verschillen. Raadpleeg voor meer informatie de website van de thuisvereniging.

 

 

De strafschoppenserie
De strafschoppenserie wordt gehouden nadat de wedstrijd is afgelopen. Tenzij anders aangegeven, zijn de betreffende spelregels van toepassing. Een speler die is verwijderd tijdens de wedstrijd mag niet deelnemen; waarschuwingen en vermaningen die tijdens de wedstrijd zijn gegeven worden niet meegenomen in de strafschoppenserie.

Procedure

Voor de strafschoppenserie begint:
• Tenzij er andere overwegingen zijn (bijv. toestand van het veld, veiligheid etc..) tosst de scheidsrechter om te bepalen op welk doel de strafschoppen genomen zullen worden. Hiervan mag alleen worden afgeweken om veiligheidsredenen of als het doel onbruikbaar of het veld onbespeelbaar wordt;
• De scheidsrechter tosst weer en het team dat de toss wint kiest of het de eerste of de tweede strafschop wil nemen;
• Met uitzondering van een wisselspeler voor een geblesseerde doelverdediger, die niet in staat is om verder te gaan, komen alleen de spelers die aan het eind van de wedstrijd op het veld stonden of er tijdelijk af waren (blessure, uitrusting in orde maken etc.), in aanmerking om de strafschoppen te nemen;
• Ieder team is verantwoordelijk om uit de in aanmerking komende spelers de volgorde te bepalen waarin de strafschoppen zullen nemen. De scheidsrechter wordt niet over de volgorde geïnformeerd;
• Wanneer een team aan het eind van de wedstrijd, voor of tijdens de strafschoppenserie een groter aantal spelers heeft dan de tegenstander, dan moet dat team het aantal verminderen totdat het gelijk is aan het aantal van de tegenstander. De scheidsrechter moet worden ingelicht over de naam en het nummer van elke uitgesloten speler. Een uitgesloten speler komt niet in aanmerking om deel te nemen aan de strafschoppenserie;
• Een doelverdediger die niet in staat is om verder te gaan, voor of tijdens de strafschoppenserie, mag worden vervangen door een speler die werd uitgesloten om de beide teams op een gelijk aantal spelers te brengen, of door een opgegeven wisselspeler mits het team nog niet het maximumaantal wissels heeft gebruikt. De vervangen doelverdediger neemt echter verder niet meer deel en mag geen strafschop nemen;
• Als de doelverdediger al een strafschop heeft genomen, mag de vervanger pas in de volgende ronde strafschoppen een strafschop nemen.

Tijdens de strafschoppenserie
• Alleen in aanmerking komende spelers en de wedstijdofficials mogen zich tijdens de strafschoppenserie op het speelveld bevinden;
• Alle in aanmerking komende spelers, met uitzondering van de nemer van de strafschop en de twee doelverdedigers, moeten in de middencirkel blijven;
• De doelverdediger die tot dezelfde partij behoort als de nemer van de strafschop, moet zich opstellen binnen het speelveld, buiten het strafschopgebied en wel op de plek waar de doellijn en de lijn van het strafschopgebied samenkomen; • Een speler die in aanmerking komt om deel te nemen aan de strafschoppenserie, mag met zijn doelverdediger van plaats wisselen; • De strafschop heeft zijn uitwerking gehad wanneer de bal niet meer beweegt, uit het spel gaat of als de scheidsrechter het spel onderbreekt voor een overtreding ; de nemer mag de bal niet twee keer spelen;
• De scheidsrechter maakt aantekeningen van de genomen strafschoppen;
• Als de doelverdediger een overtreding begaat en, als gevolg hiervan, de strafschop moet worden overgenomen, dan ontvangt de doelverdediger een vermaning voor de eerste overtreding en een waarschuwing voor (een) volgende overtreding(en);
• Als de nemer bestraft wordt voor een overtreding die werd begaan nadat de scheidsrechter het teken voor het nemen van de strafschop had gegeven, dan wordt deze strafschop genoteerd als gemist en de nemer ontvangt een waarschuwing;
• Als zowel de doelverdediger als de nemer tegelijkertijd een overtreding begaan, wordt de strafschop genoteerd als gemist en ontvangt de nemer een waarschuwing.

Met inachtneming van de hierna genoemde voorwaarden, nemen beide teams vijf strafschoppen
• De strafschoppen worden om en om genomen;
• De strafschoppenserie zal niet worden voortgezet, zodra een partij een aantal doelpunten heeft gemaakt, dat door de andere partij niet meer kan worden bereikt;
• Nadat elke partij vijf strafschoppen heeft genomen en de stand gelijk is, wordt de strafschoppenserie voortgezet, totdat een team een doelpunt meer heeft gemaakt dan de andere partij, nadat elke partij een gelijk aantal strafschoppen heeft genomen;
• Elke strafschop moet door een andere speler worden genomen en alle in aanmerking komende spelers moeten een strafschop hebben genomen, voordat een speler een tweede strafschop mag nemen;
• Het bovenstaande principe gaat door voor elke volgende serie, maar een team mag de volgorde van de nemers veranderen;
• De strafschoppenserie mag niet worden vertraagd omdat een speler het speelveld verlaat. De speler verspeelt zijn beurt (geen doelpunt) als hij niet op tijd terug is om de strafschop te nemen. Wissels en veldverwijderingen tijdens de strafschoppenserie
• Een speler, wisselspeler of gewisselde speler kan een waarschuwing krijgen of van het speelveld worden gezonden;
• Een doelverdediger die van het speelveld wordt gezonden, moet vervangen worden door een speler die in aanmerking komt om deel te nemen aan de strafschoppenserie;
• Een geblesseerde speler mag niet worden vervangen tijdens de strafschoppenserie; dit geldt niet voor de doelverdediger;
• De scheidsrechter moet de wedstrijd niet staken als een team tijdens de strafschoppenserie minder dan zeven spelers heeft.

 

 

 

Dit vind je misschien ook leuk...