Terugblik ALV 2019

De voorzitter opent de ALV en neemt de agenda door, daarna vraagt ze allen te gaan staan en vraagt om een moment stilte voor de overleden leden van het afgelopen jaar.

Binnengekomen brieven/mededelingen
Gemeente Wierden; er is een 18+ alcoholcontrole uitgevoerd in de kantine door een mistery-guest, geen overtreding geconstateerd. Gemeente Wierden; mogelijkheid aanvraag subsidie jeugdleden 2020-2023. Gemeente Wierden; voorgenomen bezuiniging halvering subsidie jeugdleden miv 2020. Gemeente Wierden; intrekken voorgenomen bezuiniging subsidie. We hebben een uitnodiging ontvangen van de Sawe om in gesprek te gaan over de renovatie van de kleedkamers 1 t/m 6.

Terugblik afgelopen jaar
Ons ledental is al jaren vrij stabiel met nu 820 leden. We hebben wederom 10 heren teams, 2 dames teams waarvan één op zondag. Kleine daling aantal jongens-teams en een lichte stijging bij de meisjes. Daarnaast 1 G-team en een groep met 44 mini’s en 1 zaalvoetbalteam. Acht kampioen-schappen zijn er gevierd. Gerrit Kamp is uitverkozen als clubheld van de gemeente Wierden, Derk Dijkslag heeft de vrijwilligersspeld van de gemeente Wierden ontvangen.

Er zijn vele  leuke activiteiten georganiseerd; Sinterklaasfeest, Nieuwjaarsparty, Ouder- en kindtoernooi MO9 t/m MO13, seizoensafsluiting junioren en senioren, Heracles Soccercamps, Summerjuve, Oktoberfest, sponsorontbijt, whiskey proeverij en de Juventa 2-daagse. Daarnaast hebben we ook behoorlijk wat acties gehouden, Rabo Clubactie, Jumbo spaaractie, actie ism Veilig Verkeer Nederland voor fietsverlichting en een bijeenkomst cyber pesten. Met de vrijwilligersactie hebben we onze vrijwilligers bedankt met een taart. Hier hebben we veel positieve reacties op gekregen.

Rondom de velden is ook het nodige gebeurd. Er is op de velden 1, 3 en de mini-arena ledverlichting geplaatst. De buitenkozijnen zijn opnieuw geschilderd. Nieuwe lounge banken zijn op het terras geplaatst. Ledverlichting in de kantine (bar en nok) is vervangen. Er is bestrating voor de werkplaats JOG aangebracht. Er is gestart met het opknappen van het ballenhok. Voor de keuken is een nieuwe vriezer aangeschaft.

Waar zijn we mee bezig of gaan we mee aan de slag?
Activiteiten: Techniektraining voor alle niet-selectie jeugd, het up to date maken van de website (elftalfoto’s), Grote clubactie, Facebookpagina voor de meiden, scherm in de kantine, algemeen beleidsplan. Sportpark: renovatie kleedkamers, renovatie ballenhok (reeds gestart), extra veld, vervanging scorebord veld 1. Commissies: nieuwe samenstelling sponsorcommissie, nieuwe jeugd- activiteiten commissie, uitbreiding bestuur.

Financieel hebben we het afgelopen jaar een kleine plus gedraaid terwijl een negatief saldo was begroot. Dit kwam mede door de vele acties die zijn georganiseerd, prijsverhoging in de kantine en een paar meevallers. Voor het komende jaar ziet het er wat minder goed uit. Afschrijvingen stijgen door een aantal grote investeringen en de opbrengsten blijven naar verwachting achter. Hierdoor valt de begroting negatief uit. We zijn een gezonde club maar moeten ook voor het komend jaar alles op alles blijven zetten om dat zo te houden. De penningmeester krijgt complimenten van de kascommissie voor zijn  zorgvuldigheid en die van de financiële commissie.

Bestuursleden Patrick Rikmanspoel en Alfons Nijboer (secretaris) nemen afscheid van het bestuur tijdens de ALV.
Martin Peterink wordt verkozen als nieuwe bestuurslid en zal de functie van secretaris op zich nemen.

Het bestuur wil werk maken van een extra (natuurgras) veld. Doordat steeds meer seniorenteams op de zaterdag willen spelen icm het aantal jeugdteams is een 4e veld onontbeerlijk. SVZW is ook gevraagd of er op zaterdag velden over zijn om te kunnen gebruiken, dit is niet het geval. Naar verwachting zal van de club een financiële bijdrage gevraagd worden.

De vele verschillende commissies lichten de gebeurtenissen toe van het afgelopen jaar en de ontwikkelingen van het komende jaar. Hieruit blijkt dat we nog behoorlijk wat vrijwilligers kunnen gebruiken. Zo komen we nog scheidsrechters tekort, maar ook de sponsorcommissie, de JOG (Juventa onderhoudsgroep) en de ledenadministratie kunnen nog vrijwilligers gebruiken. Ook het bestuur is op zoek naar versterking van minimaal twee nieuwe bestuursleden.

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor de input en de komst.

Na de vergadering werden onze jubilarissen ( 6x 25 jaar en 2x 50 jaar lid) gehuldigd met bloemen en een plaquette.

Dit vind je misschien ook leuk...