Uitnodiging Algemene Leden Vergadering Juventa’12

Beste leden en/of ouders/verzorgers van jeugdleden,

Namens het bestuur nodig ik jullie graag uit voor de Algemene Leden Vergadering van Juventa’12, welke gehouden zal worden in onze kantine op:

Maandag 1 november a.s. om 20.00 uur

Toegang tot deze vergadering hebben alle leden vanaf 18 jaar en ouder en/of ouders /verzorgers van jeugdleden. Jouw aanwezigheid is gewenst. Indien je verhinderd bent, verzoeken wij je dit vooraf schriftelijk of per e-mail (secretaris@juventa12.nl) kenbaar te maken.

De vergaderstukken, (financiële gedeelte en notulen) liggen op zaterdag 30 oktober van 10:00 tot 12:00 uur ter inzage in de bestuurskamer. De penningmeester en één of meerdere leden van de financiële commissie zijn dan aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.

Let op: in verband met de huidige coronamaatregelen dient iedereen die wil plaatsnemen in de kantine een coronatoegangsbewijs (een vaccinatie-, herstel- of testbewijs) met ID kaart/ paspoort of rijbewijs te kunnen overleggen. Bij binnenkomst zullen wij hierop controleren en je ontvangt een polsbandje waarmee je dan plaats kunt nemen in de kantine.

AGENDA

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Vaststellen notulen ALV 2020
 4. Terugblik seizoen 2020/2021
 5. Financieel jaarverslag en vaststelling begroting 2021/2022
 6. Verslag kascommissie
 7. Goedkeuring jaarverslag en rekening, verantwoording incl. decharge van het bestuur
 8. Aftreden bestuursleden en verkiezing nieuwe bestuursleden (*)
 9. Update Technische Commissie
 10. De commissies: een ronde langs de velden
 11. Rondvraag
 12. Huldiging jubilarissen
 13. Slotwoord en sluiting

 

(*) Aftreden bestuursleden en verkiezing nieuwe bestuursleden:

 1. Michel Spoolder aftredend en niet herkiesbaar
 2. Sandy Stamsnijder aftredend en niet herkiesbaar
 3. Marion Verweg verkiesbaar als penningmeester
 4. Liesbeth Kleisen verkiesbaar als algemeen bestuurslid
 5. Angelique Boddeman verkiesbaar als algemeen bestuurslid

 

Met vriendelijke groet,

 

Martin Peterink

Secretaris Juventa’12

Dit vind je misschien ook leuk...