Uitnodiging Algemene Leden Vergadering Juventa’12

Beste leden en/of ouders/verzorgers van jeugdleden,

Namens het bestuur nodig ik jullie graag uit voor de Algemene Leden Vergadering van Juventa’12, welke gehouden zal worden in onze kantine op:

Maandag 14 november a.s. om 20.00 uur

Toegang tot deze vergadering hebben alle leden vanaf 18 jaar en ouder en/of ouders /verzorgers van jeugdleden. Jouw aanwezigheid is gewenst. Indien je verhinderd bent, verzoeken wij je dit vooraf schriftelijk of per e-mail (secretaris@juventa12.nl) kenbaar te maken.

De vergaderstukken, (financiële gedeelte en notulen) liggen op zaterdag 12 november van 10:00 tot 12:00 uur ter inzage in de bestuurskamer. De penningmeester en één of meerdere leden van de financiële commissie zijn dan aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.

AGENDA

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Vaststellen notulen ALV 2021
 4. Terugblik seizoen 2021/2022
 5. Financieel jaarverslag en vaststelling begroting 2022/2023
 6. Verslag kascommissie
 7. Goedkeuring jaarverslag en rekening, verantwoording incl. decharge van het bestuur
 8. Aftreden bestuursleden en verkiezing nieuwe bestuursleden (*)
 9. Update Technische Commissie
 10. De commissies: een ronde langs de velden
 11. Rondvraag
 12. Huldiging jubilarissen
 13. Slotwoord en sluiting

(*) Aftreden bestuursleden en verkiezing nieuwe bestuursleden:

 1. Martin Peterink aftredend en niet herkiesbaar
 2. John Rouweler verkiesbaar als algemeen bestuurslid

Met vriendelijke groet,

 

Martin Peterink

Secretaris Juventa’12

Dit vind je misschien ook leuk...