Wie heeft een goed idee?

In februari vierden we een mooi en geslaagd carnavalsfeest bij Juventa ’12. Alhoewel uit de evaluatie uiteraard verbeterpunten naar voren komen, zijn zowel de Tolmennekes als Juventa ’12 tevreden over het feest en de samenwerking.

Naast een mooi feest waar veel van onze leden bij waren, levert de samenwerking Juventa ’12 ook financieel voordeel op. De definitieve opbrengst moet nog worden vastgesteld, maar het bestuur van Juventa ’12 vindt het belangrijk dat een deel van deze opbrengst direct ingezet wordt voor onze leden. Bijvoorbeeld voor materiaal voor op het veld, onze kantine, het terras of anderszins. We willen hiervoor € 2.500,- beschikbaar stellen.

Daarom vragen we onze leden om mee te denken over een goede bestemming van het bedrag van € 2.500. Ideeën kunnen aangeleverd worden via secretaris@juventa12.nl. Inleveren kan tot 21 april. Uiterlijk 1 mei kiest het bestuur van Juventa ’12 het beste idee of ideeën.

Dit vind je misschien ook leuk...