Huisregels

Juventa ‘12 hecht veel waarde aan het omgaan met elkaar en met elkaars bezittingen, daarom hanteren wij onderstaande huisregels. Wij verwachten dat iedereen zich aan deze regels houdt.

Algemene huisregels voor alle bezoekers (incl. teams) sportcomplex:

 1. Respect opbrengen voor anderen telt zwaar. Een lid en/of gast van Juventa ‘12 onthoudt zich daarom van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal én fysiek geweld, pesterijen en molestatie van derden binnen of buiten het voetbalspel.
 2. Een lid en/of gast van Juventa ‘12 heeft respect voor andermans eigendommen. Een lid en/of gast van Juventa ‘12 is hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem/haar persoonlijk aangericht schade c.q. vernieling.
 3. Op ons sportcomplex geldt een rookverbod langs de velden, bij de kleedkamers en op alle binnenlocaties. Roken is alleen toegestaan op het terras voor ons clubhuis. Peuken gaan in de daarvoor bestemde bakken.
 4. Glaswerk is alleen toegestaan in de kantine en op het terras.
 5. Op zaterdagochtend wordt geen alcohol geschonken.
 6. We laten kantine, spreekkamers, kleedkamers, dug-outs, het terras, tribune en velden schoon. Rommel dient gedeponeerd te worden in de aanwezige prullenbakken.
 7. Het is niet toegestaan om telefoon/camera te gebruiken in de kleedkamer.

Gedragscode voor alle bezoekers (incl. teams) sportcomplex:

 1. Bij Juventa ‘12 en onze gastverenigingen vervullen veel vrijwilligers een taak, behandel hen daarom met respect. Zij verrichten werk voor u!
 2. Elftalbegeleidingen mogen zich met het spel bemoeien. Toeschouwers onthouden zich van commentaar en het geven van aanwijzingen. Laat kinderen hun spel spelen en moedig ze op positieve wijze aan.
 3. Plezier in het voetbal staat bovenaan. Prestatiedrang in het veld mag nooit leiden tot excessen binnen of buiten het veld. Fair Play geldt als belangrijkste regel.
 4. Beslissingen van de scheidsrechter worden te allen tijde gerespecteerd. Verbaal of non verbaal verhaal halen op een scheidsrechter is niet toegestaan.
 5. Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, pesten of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd.
 6. Voetbalschoenen worden schoongemaakt voordat je de kleedaccommodatie binnengaat.
 7. Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer.

Huishoudelijke regels voor Juventa ’12 teams:

 1. Teams respecteren de indeling van de velden en kleedkamers en houden zich aan deze indeling.
 2. Na afloop van de training worden alle materialen opgeruimd en worden doeltjes opgeborgen op de aangegeven plaatsen (veld 1 op de plateaus – veld 3 tegen de boarding).
 3. De trainer die het eerst aanwezig is op het sportcomplex opent de kleedkamers en zorgt indien nodig voor verlichting. Het team dat als laatst de velden verlaat draagt zorg voor het uitschakelen van de verlichting en het sluiten van de kleedkamers.
 4. Teams houden de accommodatie (buiten en binnen) netjes en spreken elkaar aan om onbehoorlijk gedrag.
 5. Teams zorgen ervoor dat gebruikte cornervlaggen en grensrechter vlaggen worden opgeruimd indien na eigen wedstrijd geen nieuw duel gepland staat.

In alle gevallen geldt:

 1. Elk lid en/of gast van Juventa ‘12 spreekt een ander aan op zijn of haar gedrag als dit afwijkt van onze huisregels.
 2. Het bestuur van SV Juventa ‘12 neemt bij overtreding van de huisregels passende maatregelen, waarbij verwijdering van onze accommodatie, royement en aangifte bij de politie tot de mogelijkheden behoren.
 3. In alle andere gevallen van onbehoorlijk gedrag anders dan in onze huisregels weergegeven gelden eveneens bovenstaande sancties.