Leden / Lid worden

Ledenadministratie
Angelique Boddeman
Tel:  06-131 505 84
ledenadministratie@juventa12.nl

Rekeningnummer
IBAN NL61 RABO 0157 9021 53

Aan/afmeldingsformulier
Aanmeldingsformulier
Afmeldingsformulier

Contributie per kwartaal

Niet Spelend €15,25
Pupillen (veld) €30,20
Junioren (veld) €37,40
Senioren (zaal) €36,30
Senioren (veld) €57,65
Senioren (veld/zaal) €72,95

Afmelden bij Juventa’12
Het verenigingsjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende jaar. Het lidmaatschap wordt tot wederopzegging aangegaan. Dit betekent dat een lid contributie verschuldigd is voor een heel seizoen. Opzeggen kan via het formulier op de website, de afmelding dient vóór 1 juni bij de ledenadministratie bekend te zijn. Afmelden is alleen mogelijk nadat alle betalingsverplichtingen van het afgelopen seizoen voldaan zijn. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap, blijft de contributie voor het gehele seizoen verschuldigd. Alle wijzigingen die van belang zijn voor het lidmaatschap bijvoorbeeld adres, rekeningnummer e.d. moeten worden doorgegeven aan de ledenadministratie.

Jeugd Sportfonds Overijssel
Vindt u ook dat ieder kind moet kunnen sporten? De gemeente Wierden wel! Daarom is er een Jeugdsportfonds Wierden opgericht. Dit fonds heeft als doel om kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders de kans te geven om te gaan sporten. De bijdrage van maximaal € 225,- per kind per jaar is bedoeld voor bijvoorbeeld het betalen van de contributie en de aanschaf van sportkleding.