AanmeldenMachtiging automatische incasso


Ondergetekende machtigt hierbij Juventa'12 om van zijn/haar onderstaande (giro/bank)rekening bedragen af te schrijven wegens:
- Contributie (per kwartaal)
- Tuchtzaken (boetes) opgelegd door de KNVB (per seizoen)
- Eventuele jaarlijkse contributieverhoging (indien nodig)
U, of uw kind, heeft zich opgegeven als lid van Juventa '12. Bedankt voor uw keuze en welkom binnen onze vereniging. Wij kunnen ons voorstellen dat u van plan bent met regelmaat uw kind te zien spelen. Graag, want dat kan alleen maar positief werken. Bovendien leert u zo de vereniging (nog beter) kennen.

Wij kunnen ons ook voorstellen dat u nog een stapje verder wilt gaan en u wilt aanmelden als leider of trainer van uw kind. Dat kan. Onze vereniging is daarnaast een broedplaats van kennis en kunde. Om ook deze kennis en kunde in beeld te brengen, willen wij u vragen om de functies binnen onze vereniging aan te kruisen waarvoor wij u mogen benaderen, geheel zonder directe verplichting.
Anders, namelijk:Het verenigingsjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende jaar. Het lidmaatschap wordt tot wederopzegging aangegaan. Dit betekent dat een lid contributie verschuldigd is voor een heel seizoen. Opzeggen kan via het formulier op de website, de afmelding dient vóór 15 juni bij de ledenadministratie bekend te zijn. Afmelden is alleen mogelijk nadat alle betalingsverplichtingen van het afgelopen seizoen voldaan zijn. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap, blijft de contributie voor het gehele seizoen verschuldigd. Alle wijzigingen die van belang zijn voor het lidmaatschap bijvoorbeeld adres, rekeningnummer e.d. moeten worden doorgegeven aan de ledenadministratie.