Vrijwilligerscommissie

Juventa ‘12 kan als vereniging alleen functioneren wanneer er voldoende vrijwilligers zijn om de activiteiten van de vereniging te ondersteunen. Deze vrijwilligers zijn binnen Juventa ‘12 in grote getallen aanwezig en vormen de ruggengraat van de vereniging. Dankzij hen vinden de normale activiteiten plaats, maar kunnen er ook allerhande extra activiteiten worden georganiseerd die Juventa ‘12 tot een volwaardige en leuke vereniging maken.

Omdat Juventa ‘12 de laatste jaren fors is gegroeid, is de behoefte ontstaan om de vraag- en aanbodkant van het vrijwilligerswerk te structureren. Hiervoor is de vrijwilligerscommissie opgericht.

Een vrijwilliger kan zich aanmelden bij de vrijwilligerscommissie. Deze zal hem/haar dan koppelen aan de juiste commissie binnen Juventa ’12. Door de betreffende commissie zal er altijd contact worden opgenomen met hem/haar.

Contactpersonen
Ronald Krikken (06-36506698)
vrijwilligerscommissie@juventa12.nl