Voorbereidingen seizoen 2023/2024

De voorbereidingen voor volgend seizoen zijn inmiddels in volle gang. Vanuit de Technische Commissie (TC) zijn we druk bezig om samen met onze bestaande trainers het huidige seizoen te evalueren en trainers vast te leggen voor seizoen 2023/2024.

Ook werken we aan de voorlopige teamindeling. Daarvoor is inmiddels informatie over de teams opgehaald bij de leeftijdscoördinatoren. Dit zal tot eind mei nog een aantal keren gebeuren. In de komende periode zal de TC aan leiders en trainers vragen om input.

Om een goede teamindeling te kunnen maken is het belangrijk om te weten welke leden volgend seizoen blijven voetballen en welke leden stoppen. De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat er nadat de teamindelingen bekend zijn gemaakt, nog afmeldingen komen om diverse redenen. Dit betekent dat wij de teamindelingen soms moeten herzien. Dit is zowel voor de TC als voor de teams vervelend.

Als u al weet dat uw kind eind van het seizoen gaat stoppen, dan willen we u vragen het lidmaatschap zo snel mogelijk op te zeggen. Dit geldt ook voor een overschrijving naar een andere club. Daar komt bij dat leden die na 15 juni opzeggen nog wel contributie moeten betalen voor komend seizoen. Het is om deze redenen belangrijk dat leden die stoppen bij Juventa ‘12, uiterlijk 15 juni hun lidmaatschap opzeggen of de overschrijving naar een andere club regelen. Dit kan door het formulier daarvoor op de website in te vullen.

Op 16 juni zal de voorlopige indeling bekend worden gemaakt. De trainingen onder verantwoordelijkheid van Juventa’12 stoppen dan ook per 16 juni 2023. Leden zijn vrij om gebruik te blijven maken van de velden om te voetballen op eigen initiatief.

Voor selectieteams geldt dat ze nog 3 weken doortrainen (tot 7 juli 2023). Dit om selectietrainers een beeld te kunnen geven van de teamsamenstelling. Deze trainers kunnen dan ook een keuze maken indien er nog spelers moeten afvloeien naar een niet-selectieteam.

We spreken bewust van voorlopige indeling omdat gedurende het seizoen scouting en leeftijdscoördinatoren blijven kijken of spelers nog op niveau spelen en indien nodig wisselingen in teams plaats kunnen vinden.

Midden juli worden teambijeenkomsten georganiseerd. Per team kunnen dan de leiders worden bepaald en indien noodzakelijk aan ouders gevraagd worden om training en coaching op te pakken. Als vereniging moeten we het met z’n allen doen!

Dit vind je misschien ook leuk...