Veilig Sporten

We willen een vereniging zijn waar iedereen veilig en met plezier kan sporten. Een vereniging waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen binnen de sport. Dit vraagt continu aandacht en is belangrijk om steeds op te blijven inzetten.

In het afgelopen jaar hebben we om dit te bevorderen ingezet op het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag voor bestuursleden, trainers en leiders van onze vereniging. Een goede stap, maar ook de komende periode blijft het voorkomen en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag en het bevorderen van een veilig sportklimaat onze aandacht vragen.

De laatste tijd zien we dat er meer incidenten zijn binnen en buiten het veld, zoals het maken van foto’s met mobiele telefoons in kleedkamers, ruwer spel (natrappen, zware overtredingen) en ruwer taalgebruik (door spelers, trainers en toeschouwers) waarbij tegenstanders maar ook onze scheidsrechters het moeten ontgelden.

Door het invoeren van leeftijdscoördinatoren, het aanspreken en ondersteunen van trainers, leiders en leden en het actief benaderen van supporters willen we ruw spel en dito taalgebruik verminderen.

Bij grensoverschrijdend gedrag dat strafbaar is, zoals intimidatie, maken van ongewenste foto’s en agressie, zullen we aangifte doen of slachtoffers stimuleren en ondersteunen om aangifte te doen bij politie.

We gaan alle jeugdteams voorzien van een voetbaltas waarin waardevolle spullen, zoals telefoons, kunnen worden opgeborgen. Dit voorkomt enerzijds diefstal, maar maakt het ook minder makkelijk om de telefoon te gebruiken voor het maken van filmpjes in de kleedkamer. De tas kan beheerd worden door de trainer of leider en tijdens trainingen en wedstrijden mee naar het veld.

Tenslotte gaan we, samen met betrokken commissies, kijken welke maatregelen we nog kunnen nemen om een veilig sportklimaat verder te bevorderen. Uiteraard betrekken we daarin ook onze vertrouwenspersoon, Sandy Stamsnijder. Wilt u hierover meedenken dan kunt u dat aangeven bij het bestuur of onze vertrouwenspersoon.

Dit vind je misschien ook leuk...