Veilig Sporten

Zoals tijdens de ALV in november aangegeven, willen we een vereniging zijn waar iedereen veilig en met plezier kan sporten. Een vereniging waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen binnen de sport.

Binnen onze vereniging is geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. We hebben een open cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken als iemand zich toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt. En als er toch iets misgaat, weten we hoe te handelen. Als club hebben we een vertrouwenspersoon: Sandy Stamsnijder. Meer informatie over de vertrouwenspersoon is te vinden op: https://www.juventa12.nl/club-info/commissies/vertrouwenscommissie

Wat valt onder grensoverschrijdend gedrag:

  • Seksuele intimidatie en misbruik
  • Pesten en uitsluiten
  • Agressie en geweld
  • Intimidatie
  • Discriminatie

Grensoverschrijdend gedrag kan zowel offline als online plaatsvinden.

Veilig sporten kan alleen maar door medewerking van het bestuur, de trainers, de leiders, de vrijwilligers en natuurlijk de leden en spelers zelf.

Een VOG, een Verklaring Omtrent Gedrag, kan een belangrijk hulpmiddel zijn om grensoverschrijdend gedrag buiten de vereniging te houden. Veel verenigingen in onze regio werken hier al mee en vanuit NOC-NSF en de overheid wordt dit erg gestimuleerd.

Het bestuur van Juventa ’12 is voornemens om een VOG in te voeren voor de bestuursleden, trainers en leiders van onze vereniging. Via de regeling Gratis VOG kan de vereniging regelen dat eenvoudig en gratis een VOG aangevraagd kan worden.

De komende periode gaan we aan de slag om dit verder uit te werken en te organiseren. Mochten hier vragen of suggesties over zijn, dan horen we het graag!

Het Bestuur

Dit vind je misschien ook leuk...