Categorie: Mededelingen bestuur

Contributie in coronatijd

Contributie in coronatijd

Ondanks dat er niet gevoetbald wordt lopen meerdere kosten voor de vereniging door. De resterende contributie van dit seizoen zal op de gebruikelijk wijze geïncasseerd worden. Leden die als gevolg van het coronavirus niet...

Voorzitter gezocht!

Hier staan wij voor: Juventa ‘12 biedt de leden amateurvoetbal met een gezonde prestatiedrang waardoor de leden samen met hun team in een goede sfeer het meest optimale resultaat behalen. Juventa’12 is een vereniging...

Aankondiging vertrek Voorzitter

“Niets is voor altijd, behalve veranderingen” Tijdens de bestuursvergadering van 2 december 2019 heeft Ulrieke de Jong te kennen gegeven dat ze gaat stoppen als voorzitter van Juventa ’12. Ulrieke heeft besloten om na...

Terugblik ALV 2019

De voorzitter opent de ALV en neemt de agenda door, daarna vraagt ze allen te gaan staan en vraagt om een moment stilte voor de overleden leden van het afgelopen jaar. Binnengekomen brieven/mededelingen Gemeente...