Veilig sportpark en camera’s

Zoals jullie gezien hebben, zijn er begin dit jaar camera’s geplaatst rondom onze sportaccommodatie. De camera’s werken inmiddels allemaal. Ze dragen bij aan zowel de fysieke als de sociale veiligheid van ons sportcomplex.

Fysieke veiligheid
De camera’s zijn rondom het gehele complex geplaatst. Daarmee kunnen wij toezichthouden op ongeregeldheden, vandalisme of inbraak op ons terrein en ons clubgebouw. We zijn een open sportcomplex waar iedereen kan voetballen. Maar met name buiten de reguliere trainings- of wedstrijddagen hebben we geen zicht op wie er allemaal het sportcomplex betreden. De camera’s hebben vooral een preventieve werking. Indien nodig kunnen bij onregelmatigheden de camerabeelden ingezien en/of overdragen worden aan de politie.

Sociale veiligheid
De camera’s dragen ook bij een sociale veiligheid. Helaas hebben af en toe wij binnen onze vereniging te maken met ongewenst gedrag. En in een aantal gevallen gaat dat gedrag verder dan wij binnen onze vereniging acceptabel vinden. Wij hopen dat het plaatsen van de camera’s een verhoogd gevoel van veiligheid oplevert voor onze leden en gasten. En tegelijkertijd een preventieve werking heeft om ongewenst gedrag te voorkomen naar onze leden en gasten.

Mogen we de beelden zomaar inzien?
De beelden mogen niet zomaar worden ingezien en vrijgegeven. De privacy en bescherming van persoonsgegevens hebben wij hoog in het vaandel staan en wij volgen daarin ook de geldende wet- en regelgeving. Het bestuur heeft in 2022 reeds een cameraprotocol vastgesteld, waarin we de procedure en uitgangspunten voor cameratoezicht en camerabeheer hebben beschreven.

In ernstige gevallen rondom veiligheid/gezondheid of indien er sprake is van vandalisme of diefstal kan het bestuur opdracht geven aan de ICT commissie om de beelden uit te lezen. In alle andere gevallen worden camerabeelden niet uitgelezen. Na 14 dagen worden de opgenomen beelden automatisch verwijderd.

Camera’s zijn preventief: aanspreekgedrag effectief
We zijn een familievereniging waarbij sportief gedrag en gezelligheid hand in hand gaat. Veilig sporten vinden wij heel belangrijk. Camera’s hebben weliswaar een extra preventieve werking. Wij geloven vooral ook in de ogen en oren van onze leden. Zien of horen jullie iets wat niet wenselijk is, spreek elkaar op een respectvolle manier hierop aan en wijs elkaar op onze gedragsregels. Of meld je bij de vertrouwenspersoon of één van de bestuursleden. Een veilig sportcomplex creëren we met elkaar.

Dit vind je misschien ook leuk...